G 2ème chambre
contrats de travail employés: art. 578 et 583 C.Jud.

Pas le cinquième jeudi du mois.

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de G TWEEDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 1.2, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401/C.

 

 

Tél. greffe: 09/234.50.00