G 3ème chambre
accidents de travail, maladies professionelles

Chaque deuxième et quatrième lundi du mois.

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de G DERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 1.2, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401/C.

 

 

Tél. greffe: 09/234.50.00