G 4ème chambre
cotisations travailleurs et sécurité social: art. 580 et 583 C.Jud.

Chaque premier lundi du mois
Chaque deuxième et quatrième jeudi du mois

Seulement le premier lundi du mois: les litiges art. 580,1° C.Jud.

Om te verschijnen op MAANDAG/DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de G VIERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 1.1, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401/C.

 

 

Tél. greffe: 09/234.50.00