Gent
affaires civiles

Pas d'audiences du 27/12/2021 jusqu'au 31/12/2021.

chaque premier et troisième lundi du mois

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de ACHTSTE KAMER van de POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, zetelende in burgerlijke zaken, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 3.3, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

Tél. greffe: 09/234.53.50