Geraardsbergen

Om te verschijnen op WOENDAG*** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van Geraardsbergen, zetel GERAARDSBERGEN, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Vredegerecht, te 9660 Brakel, Kasteelstraat 58. 

Tèl. greffe: 055/42.34.25

NB: Geraardsbergen, Ronse en Brakel vormen vanaf 01/07/2018 samen het gerechtelijk kanton Geraardsbergen, en wegens werken aan het gerechtsgebouw in Geraardsbergen werd de zetel tijdelijk overgebracht naar Brakel.