I 7ème chambre
règlement collectif de dettes: art. 578,14 C.Jud.

Chaque premier et troisième mardi du mois.

 

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de ZEVENDE I KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Korte Meersstraat 18.

 

Tél. greffe: 057/22.40.40