Juge des saisies

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9.30 uur in de voormiddag, voor de BESLAGRECHTER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling DENDERMONDE, KAMER D BESLAG, zetelende zoals in kortgeding, Gerechtsgebouw te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1.

 

Tel. griffie: 052/26.08.06