Kortrijk: premier canton

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van KORTRIJK I, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tél. greffe: 056/26.96.58