Lennik

Chaque deuxième et quatrième lundi du mois.

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van LENNIK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 1750 Lennik, Alfred Algoetstraat 31.

 

Tél. greffe: 02/532.42.24