Leuven: deuxième canton

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van LEUVEN II, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Villerscollege te 3000 Leuven, Vaartstraat 24 (2e verdieping).

 

Tél. greffe: 016/21.48.52