Merelbeke

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van MERELBEKE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 622-624.

 

Tèl. Greffe: 09/210.49.10