O 1ère chambre
chambre d'introduction pour totues les affaires civiles, sauf les affaires familiales et de la jeunesse

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de O EERSTE KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling OUDENAARDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal, Gerechtshof, te 9700 Oudenaarde, Bourgondiëstraat 5.

Tél. greffe: 055/33.16.11