O 1ère chambre
introductions

 Le premier et troisième jeudi à 9h30.

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag voor de EERSTE O KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling OOSTENDE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8400 Oostende, Canadaplein .

Tél. greffe: 059/55.36.40