O 2ème chambre
contrats de travail employés: art. 578 et 583 C.Jud.

Chaque premier jeudi du mois. 

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de O TWEEDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling OUDENAARDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, eerste verdieping, te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 14.

 

Tél. greffe: 055/23.11.20