O 2ème chambre bis
appels des affaires civils rendus par le tribunal de police et le juge de paix, devant 1 juge

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de O TWEEDE KAMER bis van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling OUDENAARDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal, Gerechtshof, te 9700 Oudenaarde, Bourgondiëstraat.

 

Tél. greffe: 055/33.16.11