O 5ème chambre
contrats de construction et d’entreprise de travaux) (litiges concernant les factures impayées relatives à la construction et l’entreprise de travaux) (la responsabilité professionnelle des architectes et des ingénieurs et les contestations concernant les honoraires de ces derniers) (troubles de voisinage) (marchés public) (procédures européennes / recouvrements / exequatur) (urbanisme / droit de l’environnement) (conciliations

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de O VIJFDE KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling OUDENAARDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal, Gerechtshof, te 9700 Oudenaarde, Bourgondiëstraat.

 

 

Tél. greffe: 055/33.16.11