O 5ème chambre
indépendants, moins-valides, zorgfonds, Vlaams Agentschap: art. 581, 582 et 583 C.Jud.

Chaque quatrième jeudi des mois impairs.

Om te verschijnen op DINSDAG/DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de O VIJFDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling OUDENAARDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, eerste verdieping, te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 14. 

 

Tél. greffe: 055/23.11.20