O 6ème chambre
sécurité sociale travailleurs: art. 580 et 583 C.Jud.

Chaque troisième mardi du mois et troisième jeudi des mois impaires.

Om te verschijnen op DINSDAG/DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de O ZESDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling OUDENAARDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, eerste verdieping, te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 14.

 

Tél. greffe: 055/23.11.20