O 7ème chambre
introductions

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de O ZEVENDE A KAMER  van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling OUDENAARDE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtshof, te 9700 Oudenaarde, Bourgondiëstraat.

 

 

Tél. greffe: 055/33.16.11