O 7ème chambre
règlement collectif de dettes: art. 578,14 C.Jud.

Pas le cinquième mercredi du mois.

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de O ZEVENDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling OUDENAARDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, eerste verdieping, te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 14.

 

Tél. greffe 055/23.11.20