Oostende: premier canton

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van OOSTENDE I, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Vredegerecht, te 8400 Oostende, Canadaplein .

Tél. greffe: 059/55.36.00