Oudenaarde

Pas le troisième lundi du mois.

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van OUDENAARDE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 9700 Oudenaarde, Bourgondiëstraat 5.

055/33.55.00