R 4ème chambre
cotisations travailleurs et sécurité social: art. 580 et 583 C.Jud.

Attention! Courriers et mise au rôle que à Kortrijk: 8500 KORTRIJK, BEHEERSTRAAT 41

 

Chaque troisième mardi

  

Om te verschijnen op DINSDAG*** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag voor de VIERDE R KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling ROESELARE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8800 Roeselare, Rondekomstraat 22.

Tél. greffe: 051/26.92.25