Référé/comme en référé

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om  9:00 uur in de voormiddag, voor de VOORZITTER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling GENT, zetelende (zoals) in kortgeding, lokaal 2.6, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

 

Tél. greffe: 09/234.52.00