Référé/comme en référé

Toujours appeler le greffe.

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VOORZITTER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling OUDENAARDE, zetelende (zoals) in kortgeding, kabinet van de voorzitter, tweede verdieping, te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 14.

 

Tél. greffe: 055/23.11.20