Oost-Vlaanderen - D 11e kamer (hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de vrederechter, die niet onder de bevoegdheid van de familie- en jeugdrechtbank vallen) (inleidingskamer voor hogere beroepen inzake burgerlijke vonnissen van de politierechtbank)

Vos données:

Est-ce que vous êtes un particulier ou un professionnel (firme société/huissier de justice/avocat/…)

Particulier Professionnel Fermer