Oost-Vlaanderen - 5e burgerlijke kamer (financieringsovereenkomsten) (kredietopeningen) (leningen) (borgstellingen) (leasingsovereenkomsten) (de hogere beroepen tegen de vonnissen van de vrederechters in de materies die tot de bevoegdheid van de vijfde kamer behoren en in de materie van het consumentenkrediet)

Vos données:

Est-ce que vous êtes un particulier ou un professionnel (firme société/huissier de justice/avocat/…)

Particulier Professionnel Fermer