Oost-Vlaanderen - 11e kamer (koopovereenkomsten, hypotheken, makelaarsovereenkomsten, mede-eigendom, commissielonen op onroerende goederen, gedwongen verlijden van notariële akten, vorderingen van feitelijk samenwonenden) (hoger beroepen tegen vonnissen van de vrederechter over koopovereenkomsten, makelaarsovereenkomsten, commissielonen op onroerende goederen, gedwongen verlijden van notariële akten en vorderingen van feitelijk samenwonenden)

Vos données:

Est-ce que vous êtes un particulier ou un professionnel (firme société/huissier de justice/avocat/…)

Particulier Professionnel Fermer