Oost-Vlaanderen - 12e kamer (contracten van bouw en aanneming van werken, geschillen betreffende onbetaalde facturen inzake bouw en aanneming van werken, de professionele aansprakelijkheid van architecten en ingenieurs en de betwistingen omtrent de ereloonstaten van laatstgenoemden, burenhinder – doch niet ingevolge inbreuken inzake wetgeving op stedenbouw, overheidsopdrachten met betrekking tot onroerende goederen, private aanbestedingen met betrekking tot onroerende goederen) (betwistingen inzake schade ingevolge storm, water en brand, met betrekking tot onroerende goederen) (de hogere beroepen tegen de vonnissen van de vrederechters in de materies die tot de bevoegdheid van de twaalfde kamer behoren)

Vos données:

Est-ce que vous êtes un particulier ou un professionnel (firme société/huissier de justice/avocat/…)

Particulier Professionnel Fermer