S 1ère chambre
contrats de travail ouvriers: art. 578 et 583 C.Jud.

Chaque troisième lundi du mois.

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de S EERSTE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling SINT-NIKLAAS, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 9100 Sint-Niklaas, Kazernestraat 14.

 

Tél. greffe: 03/760.94.01