S 3ème chambre
accidents de travail, maladies professionelles, securité social travailleurs

Chaque deuxième lundi du mois.

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de S DERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling SINT-NIKLAAS, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 9100 Sint-Niklaas, Kazernestraat 14.

Tél. greffe: 03/760.94.01