S 4ème chambre
cotisations travailleurs et sécurité social: art. 580 et 583 C.Jud.

Chaque première mercredi du mois. 

seulement pour les litiges art. 580,1° C.Jud.

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de S VIERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling SINT-NIKLAAS, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 9100 Sint-Niklaas, Kazernestraat 14.

 

Tél. greffe: 03/760.94.01