S 5e kamer
indépendants, moins-valides, zorgfonds, Vlaams Agentschap: art. 581, 582 et 583 C.Jud.

Chaque troisième mercredi du mois.

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de S VIJFDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling SINT-NIKLAAS, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 9100 Sint-Niklaas, Kazernestraat 14.

 

Tél. greffe: 03/760.94.01