S 6ème chambre
sécurité sociale travailleurs: art. 580 et 583 C.Jud.

Chaque deuxième mercredi du mois.

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de S ZESDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling DENDERMONDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31.

 

Tél. greffe: 052/25.96.30