S 7ème chambre
règlement collectif de dettes: art. 578,14 C.Jud.

pas le cinquième mardi du mois. 

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de S ZEVENDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling SINT-NIKLAAS, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 9100 Sint-Niklaas, Kazernestraat 14.

 

Tél. greffe: 03/760.94.01