Tongeren

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van Tongeren-Voeren, zetel TONGEREN, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 3700 Tongeren, Kielenstraat 22/5.

 

Tél. greffe: 012/39.95.80