V 2ème chambre
faillites

première et troisième mercredi du mois

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag voor de TWEEDE V KAMER van de RECHTBANK VAN KOOPHENDEL GENT, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tél. greffe: 058/29.64.39