V 4ème chambre
cotisations travailleurs et sécurité social. Chambre d'introduction pour l'article 580,1° C.Jud.

Chaque quatrième jeudi du mois. 

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de VIERDE V KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tél. greffe: 058/29.64.55