Zaventem

Audiences de vacation : 15/7/2021 et 19/08/2021

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van ZAVENTEM, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 510.

 

Tél. greffe: 02/720.31.15